Tự động hóa quy trình kinh doanh sử dụng tự động hóa quy trình bằng robot (RPA): Tình huống thực tế

You are here:
Estimated reading time: 1 min

▶️ Tên tiếng việt: Tự động hóa quy trình kinh doanh sử dụng tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) và tình huống thực tế

▶️ Tên tiếng anh: Automation of a Business Process Using Robotic Process Automation (RPA): A Case Study

✍️ Tên tác giả: Santiago Aguirre và Alejandro Rodriguez

📄 Được đăng lần đầu tiên tại: Tạp chí Khoa học máy tính Ứng Dụng trong Kỹ thuật, Vol 742, Năm 2017: Nhà xuất bản Quốc tế (Springer Applied Computer Sciences in Engineering, vol 742, 2017, 65–71: Springer International Publishing)

📍 Tóm tắt:

Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) là một giải pháp sử dụng phần mềm để tự động hóa các quy trình kinh doanh. Các quy trình này thường là các quy trình thông thường, lặp đi lặp lại; dữ liệu của chúng cấu trúc và kết quả xác định.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy những lợi ích khi áp dụng RPA về năng suất, chi phí, tốc độ và giảm sai sót. Hầu hết các ứng dụng này được thực hiện trên các quy trình hỗ trợ kinh doanh văn phòng. Trong đó, khách hàng không trực tiếp tham gia vào các quy trình này. Vì vậy, một nghiên cứu đã được thực hiện trên nhà cung cấp Business Process Outsourcing (BPO). Với mục đích chứng minh lợi ích và kết quả của việc áp dụng RPA vào quy trình kinh doanh dịch vụ với các hoạt động văn phòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, cải thiện năng suất là lợi ích chính của RPA. Tuy nhiên, việc giảm thời gian đã không đạt được trong trường hợp này.

🔗 Chi tiết nghiên cứu: Xem tại đây!

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 30