Tự động hóa quy trình bằng robot trong quy trình tuyển dụng

You are here:
Estimated reading time: 1 min

▶️ Tên tiếng việt: Tự động hóa quy trình bằng robot trong quy trình tuyển dụng

▶️ Tên tiếng anh: ROBOTIC PROCESS AUTOMATION FOR RECRUITMENT PROCESS

✍️ Tên tác giả: Dr Nishad Nawaz – Trợ lý Giáo sư, Khoa Quản lý Kinh doanh, Trường Cao đẳng Quản trị Kinh doanh, Đại học Kingdom, Bahrain

📄 Được đăng lần đầu tiên tại: International Journal of advanced research in engineering & technoilogy, vol 10, số p.h 2, tháng 04/2019 (IJARET, vol. 10, no. 2, Apr. 2019, doi: 10.34218/IJARET.10.2.2019.057.)

📍 Tóm tắt:

Mục đích của bài báo là xem xét tính ứng dụng của tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) trong quá trình tuyển dụng và ý nghĩa thực tiễn của nó. RPA giúp giảm thiểu các công việc lặp đi lặp lại thủ công để tạo điều kiện cho nhà tuyển dụng (HR) có thời gian để tìm ra các ứng viên phù hợp cho công việc. RPA giúp HR loại bỏ những thứ không liên quan đến vị trí đang tuyển dụng. Các bot RPA giao tiếp với các ứng viên về việc họ bị từ chối, lý do tại sao họ bị từ chối. Đồng thời, nó có thể phản hồi cho ứng viên biết sự thiếu hụt kỹ năng, trình độ và yêu cầu cung cấp bổ sung trong tương lai. Bên cạnh đó, RPA hỗ trợ cung cấp thông báo, lịch trình phỏng vấn đến các ứng viên. Việc này giúp cho quá trình tuyển dụng thuận lợi và đạt được hiệu quả cao.

🔗 Chi tiết nghiên cứu: Xem tại đây!

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 19