Tự động hóa quy trình bằng robot: Các chủ đề đương đại và thách thức

You are here:
Estimated reading time: 1 min

▶️ Tên tiếng việt: Tự động hóa quy trình bằng robot: Các chủ đề đương đại và thách thức

▶️ Tên tiếng anh: Robotic Process Automation: Contemporary themes and challenges

✍️ Tên tác giả: Rehan Syeda, Suriadi Suriadia, Michael Adamsa, Wasana Bandaraa, Sander J.J. Leemansa, Chun Ouyanga, Arthur H.M.ter Hofstedea, Inge van de Weerdb, Moe Thandar Wynna, Hajo A.Reijers

📄 Được đăng lần đầu tiên tại: Computers in Industry, vol 115, tr 103162, tháng 02/2020 (Computers in Industry, vol. 115, p. 103162, Feb. 2020, doi: 10.1016/j.compind.2019.103162)

📍 Tóm tắt:

Các tổ chức áp dụng Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) nhằm tăng hiệu quả hoạt động của mình. RPA đại diện cho các phần mềm có khả năng tương tác với phần mềm hệ thống bằng cách bắt chước các hành động của người dùng. Do đó, RPA giúp giảm bớt khối lượng công việc của lực lượng lao động con người.

RPA ngày càng phát triển trong thực tế và có nhiều bản cải tiến đến từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Trái ngược với việc áp dụng thực tế này là sự thiếu chú ý xây dựng RPA trong các tài liệu học thuật. Do đó, RPA thiếu cơ sở lý thuyết vững chắc cho phép lập luận khách quan xung quanh việc áp dụng và phát triển nó. Điều này lại cản trở các sáng kiến tiến bộ có ý nghĩa trong lĩnh vực này. Bài báo này trình bày một cách tổng quan tài liệu có cấu trúc xác định với một số chủ đề đương đại, liên quan đến RPA và những thách thức đối với nghiên cứu nó trong tương lai.

🔗 Chi tiết nghiên cứu: Xem tại đây!

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 37