Tự động hóa quy trình bằng robot: Bài học rút ra từ các nghiên cứu tình huống thực tế

You are here:
Estimated reading time: 1 min

▶️ Tên tiếng việt: Tự động hóa quy trình bằng robot: Bài học rút ra từ các nghiên cứu tình huống thực tế

▶️ Tên tiếng anh: Robotic Process Automation: Lessons Learned from Case Studies

✍️ Tên tác giả: Cristina-Claudia Osman – Trung tâm nghiên cứu tin học kinh doanh Romania

📄 Được đăng lần đầu tiên tại: Informatica Economica, vol 23, số p.h 4/2019, tr 66–71, tháng 12/2019 (IE, vol. 23, no. 4/2019, pp. 66–71, Dec. 2019, doi: 10.12948/issn14531305/23.4.2019.06)

📍 Tóm tắt:

Ngày nay, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại để giảm thiểu sai sót và chi phí cho doanh nghiệp là một xu hướng thịnh hành. Số hóa yêu cầu các doanh nghiệp cần đưa ra các chiến lược mới trong quy trình kinh doanh. Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) là một trong những công nghệ tiến tiến trong việc số hóa các quy trình cho các doanh nghiệp. Nó sử dụng robot phần mềm được đào tạo xử lý các nhiệm vụ mà con người đề ra. Các công ty cần liên tục giám sát các quy trình kinh doanh của chính họ để xác định và tối ưu hóa các quy trình phù hợp.

Vào năm 2018, Forrester đã xác định UiPath, Automation AnywhereBlue Prism là những công ty hàng đầu cung cấp các giải pháp RPA. Bài báo này xem xét 10 nghiền cứu điển hình về các công ty tích hợp RPA. Đồng thời nó còn trình bày một loạt các bài học từ thực tiễn, những chia sẻ bổ ích. Không phải tất cả quy trình đều phù hợp với tự động hóa, tất cả các nghiên cứu điển hình xác định 5 tiêu chí cơ bản cần được xem xét.

🔗 Chi tiết nghiên cứu: Xem tại đây!

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 62