Tích hợp tính sẵn sàng của công nghệ vào Mô hình xác nhận kỳ vọng: Nghiên cứu thực nghiệm về các dịch vụ di động

You are here:
Estimated reading time: 1 min

▶️ Tên tiếng việt: Tích hợp tính sẵn sàng của công nghệ vào Mô hình xác nhận kỳ vọng: Nghiên cứu thực nghiệm về các dịch vụ di động

▶️ Tên tiếng anh: Integrating Technology Readiness into the Expectation–Confirmation Model: An Empirical Study of Mobile Services

✍️ Tên tác giả: Shih-Chih Chen, Ming-Ling Liu, and Chieh-Peng Lin

📄 Được đăng lần đầu tiên tại: Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, vol 16, số p.h 8, tr 604–612, tháng 08/2013 (Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Volume: 16 Issue 8: 604-612, August, 2013)

📍 Tóm tắt:

Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu tích hợp tính sẵn sàng của công nghệ vào mô hình xác nhận kỳ vọng (ECM). Từ đó giải thích sự liên tục của việc sử dụng dịch vụ dữ liệu di động của các cá nhân. Sau khi xem xét mô hình xác nhận kỳ vọng và sự sẵn sàng của công nghệ, một mô hình tích hợp đã được trình bày thông qua dữ liệu thực nghiệm. So với mô hình xác nhận kỳ vọng ban đầu, các phát hiện của nghiên cứu này cho thấy rằng mô hình tích hợp có thể cung cấp một cách cải tiến hơn. Nghiên cứu có thể làm rõ những yếu tố và cách chúng ảnh hưởng đến ý định sử dụng liên tục đối với các dịch vụ di động. Cuối cùng, các phát hiện chính được tóm tắt và đề xuất các hướng nghiên cứu trong tương lai.

🔗 Chi tiết nghiên cứu: Xem tại đây!

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 18