Lực lượng lao động kỹ thuật số trong tương lai: Tự động hóa quy trình robot (RPA)

You are here:
Estimated reading time: 1 min

▶️ Tên tiếng việt: Lực lượng lao động kỹ thuật số trong tương lai: Tự động hóa quy trình robot (RPA)

▶️ Tên tiếng anh: The Future Digital Work Force: Robotic Process Automation (RPA)

✍️ Tên tác giả: FORE School of Management, New Delhi, India, S. Madakam, R. M. Holmukhe, Bharati Vidyapeeth University, Pune, India, D. Kumar Jaiswal, và National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Mumbai, India

📄 Được đăng lần đầu tiên tại: Journal of Information Systems and Technology Management, vol 16, tr 1–17, tháng 01/2019 (JISTEM, vol. 16, pp. 1–17, Jan. 2019, doi: 10.4301/S1807-1775201916001)

📍 Tóm tắt:

Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) là một làn sóng công nghệ mới và có tiềm năng trong tương lai. RPA là một trong những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực khoa học máy tính, điện tử và truyền thông, kỹ thuật cơ khí và công nghệ thông tin. Công nghệ này là sự kết hợp của cả phần cứng và phần mềm, mạng và tự động hóa để thực hiện những công việc đơn giản. Dưới góc độ này, nghiên cứu đã điều tra các dữ liệu; từ có sẵn trên Google đến những cơ sở dữ liệu học thuật và nghiên cứu. Cuộc điều tra đã kéo dài trong 6 tháng (từ ngày 01/01/2018 dến ngày 30/06/2018).

Một số rất ít bài báo chuyên ngành, sách chuyên đề, blog về RPA được tìm thấy để thực hiện nghiên cứu này. Các từ khóa được sử dụng để tìm kiếm cơ sở dữ liệu là Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA), Robot, trí tuệ nhân tạo,… Nghiên cứu cuối cùng đã phát hiện ra rằng: các công nghệ RPA và Robot đang trở thành một phần bắt buộc trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức trên thế giới.

🔗 Chi tiết nghiên cứu: Xem tại đây!

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 13